V rámci neziskovej organizácie Rozkvet Gallery zameranej na podporu a propagáciu umeleckej činnosti usporadúvam workshopy s názvom Analógové laboratórium. Účastník workshopu sa zoznámi s prostredím fotokomory, základnými princípmi vzniku fotografie a s ním spojenými experimentami, do ktorých človek sám môže zasahovať. Ideou je návrat k starým experimentálnym technikám, ktoré rozvíjajú médium fotografie. Sloboda v tvorbe, experimentovanie, hranie sa so svetlom. Prínosom workshopu by mal byť návrat k manuálnemu v dnešnej rýchlej digitálnej dobe, otvoriť v ľuďoch kreativitu, ktorá je ukrytá v každom z nás.

Najbližší termín workshopu na plagáte: